Beint á efnisyfirlit síðunnar
03.04.2009

Stoðir óska eftir heimild til nauðasamningaumleitana

Stoðir hafa óskað eftir heimild Héraðsdóms Reykjavíkur til að leita nauðasamninga við kröfuhafa sína. Lánardrottnar félagsins, sem fara með 86% af fjárhæð krafna á hendur félaginu, styðja að Stoðir vinni áfram að fjárhagslegri endurskipulagningu sem meðal annars felur í sér að félaginu verði veitt heimild til að leita nauðasamninga. Gert er ráð fyrir núverandi hlutafé félagsins verði afskrifað að öllu leyti og kröfuhafar félagsins verði eigendur alls hlutafjár í Stoðum.

Stoðir hafa verið í greiðslustöðvun síðastliðna sex mánuði, síðan stærsta eign félagins, 32% eignarhlutur í Glitni að verðmæti 75 milljarða króna, varð verðlaus. Eignir Stoða eru nú metnar á um 70-80 milljarða króna og hafa lækkað um u.þ.b. 160 milljarða króna sl. sex mánuði. Skuldir Stoða eru nú áætlaðar um 287 milljarðar króna og hafa hækkað um 55 milljarða króna síðastliðið hálft ár, vegna gengisbreytinga og áfallinna vaxta. Verðmæti eigna Stoða er því nú talið nema um 25-30% af andvirði skulda.

Í byrjun febrúar 2009 var myndað svokallað kröfuhafaráð Stoða sem hefur, ásamt stjórn og starfsmönnum Stoða, unnið að málefnum félagsins með hagsmuni lánardrottna að leiðarljósi. Í kröfuhafaráðinu sitja fulltrúar stærstu kröfuhafa félagsins, þ.e. fulltrúar frá Nýja Kaupþingi, Gamla Glitni, Landsbanka NBI, fulltrúi erlendra lánveitanda að sambankaláni og fulltrúi ótryggðra kröfuhafa.

Stjórnendur Stoða, stjórn og kröfuhafaráð félagsins telja að gjaldþrot þjóni ekki hagsmunum lánardrottna Stoða. Kæmi til gjaldþrots myndi rekstur félaga í eigu Stoða komast í uppnám og lægra verð fengist fyrir eignir félagsins en langtímaáætlanir gera ráð fyrir. Stjórnendur Stoða hafa, í náinni samvinnu við kröfuhafaráðið, samið drög að áætlun um endurskipulagningu fjárhags félagsins. Grundvallaratriði endurskipulagningarinnar eru að núverandi hlutafé verður afskrifað að öllu leyti og kröfuhafar félagsins munu eignast allt hlutafé í félaginu

Fyrirhugaðir nauðasamningar við ótryggða kröfuhafa eru hluti af stærra ferli með þátttöku tryggðra kröfuhafa, sem eiga veð í eignum Stoða. Gert er ráð fyrir að tryggðir kröfuhafar muni skuldbreyta veðtryggðum kröfum sínum á hendur félaginu og fá þær greiddar að hluta með veðtryggðu skuldabréfi og að hluta til með hlutafé í sérstökum hlutaflokki sem nýtur forgangs til arðs gagnvart almennum hlutaflokki. Í frumvarpi að nauðasamningi er lagt til að allir kröfuhafar, tryggðir sem ótryggðir, fái allt að einni milljón króna greidda. Þannig munu eigendur krafna undir einni milljón króna fá kröfur sínar greiddar að fullu. Samkvæmt frumvarpinu munu ótryggðir kröfuhafar, sem eiga hærri kröfur en eina milljón, fá 5% af eftirstöðvum kröfu sinnar greidda með hlutafé í almennum flokki í Stoðum.

Frumvarp að nauðasamningi og heildarendurskipulagning á fjárhag félagsins miðar við að Stoðir geti haldið áfram rekstri án vandkvæða næstu ár og lendi ekki í greiðsluvanda. Þannig geti félagið sinnt eignum sínum og unnið að því að auka verðmæti þeirra, til hagsbóta fyrir kröfuhafa, að því er segir í tilkynningu.

Helstu eignir Stoða eru 99% eignarhlutur í TM og 49% eignarhlutur í Refresco en Stoðir eiga einnig hagsmuni í félögum á borð við Landic Property, Bayrock og Iceland Foods. Á skrifstofu Stoða í Hátúni 2b starfa nú sjö manns.

Frekari upplýsingar

Sími: 591 4400
Netfang: info@stodir.is